گنجشك ها

سلام

گنجشك ها پرنده هاي بومي منطقه ي ما هستند و تقريبا محيط زندگي اونها با

محيط زندگي ما آدمها تداخل زيادي داره و ما هر روز  اونها رو مي بينيم

اين پرنده ها اهل كوچ كردن نيستند و زمستون هم مناطق سردسير رو ترك نمي كنند


 

توي اين پست چندتا عكس از اين پرنده ي كوچيك گرفتم

 

گنجشك ها


گنجشك ها


گنجشك ها

 

(Visited 93 times, 3 visits today)