خانه > فرهنگ و تاريخ > مسجد جامع شهر خرمشهر

مسجد جامع شهر خرمشهر

مسجد جامع شهر خرمشهر

 

عکس شماره ی  6

 

مسجد خرمشهر نماد مقاومت مردم ايران

 

از موچاني ها كسي در اين عكس نيست اما اين عكس را آقاي مجتبي نوروزي به من داده اند

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
دسته هافرهنگ و تاريخ برچسب ها: