خانه > خبرنامه ي موچان > ایستگاه های صلواتی

ایستگاه های صلواتی

 

 


ایستگاههای صلواتی

نقش موکب های اربعین را دارند که با عشقی که به امام حسین (ع) دارند ساعت ها بی وقفه در حال خدمت رسانی هستند  

 

(Visited 11 times, 5 visits today)