خانه > خبرنامه ي موچان > ارسالی از آقای احمد شکری

ارسالی از آقای احمد شکری


حاج نبی اله شکری سال ۱۳۶۲ منطقه گیلان غرب در جبهه