بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آبباريك’

مراسم خیمه سوزان

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعزیه عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 


هیئت روز عاشورا سری پنجم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

 

هیئت روز عاشورا سری چهارم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

هیئت روز عاشورا سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

قربانی کردن گوسفند

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه