بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ابوالفضل خلیف’

ارسالی از آقای سبحان خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


از راست عزت اله خلیفف سبحان ، مهدی ، علی و ابوالفضل خلیف
خانم پشت سر هم مرحوم اعظم خلیف