بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘اسد یزدانی’

ارسالی از آقای مهدی یزدانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

در عکس بالا از راست :

حاج نبی اله شکری ، محمد یزدانی ، غلامرضا نقیبی( نفر چهارم)، حاج حبیب اله خلیف ، عزت اله خدا رحیمی ، نفر پشت سر عزت اله خلیف ،

ردیف پایین محمد آقا اله وردی ، صفی اله پناهی

 
از راست لطف اله علیمی ، حاج محمود یزدانی ، مصیب نوروزی


محمد حسین محمدخانی ، حاج نقی جعفری ، حسن اله وردی ، محمد یزدانی کنار رود فراتحاج محمدجان (مجان) روی دیوار حاج عباس یزدانی، شمت چپ حاج اسد یزدانی


حاج عبداله اله وردی، حاج محمود یزدانی، حاج علی اسفندیاز راست حسین جعفری، حجت جعفری، محمد یزدانی ، عزت اله خلیف، محمد خلیف


مرحوم محمد یزدانی ،اسمائیل جعفری