بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ایستگاه صلواتی’

ایستگاه های صلواتی

۱۱ آبان ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

IMG_5360 copy

در ایام محرم دو ایستگاه صلواتی طور بی وقفه پذیرای مردم بودند.