بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تاسوعا’

هیئت روز تاسوعا ۲

۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

هیئت در روز تاسوعا ۱

۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

صبح روز تاسوعاست روز عباس است. محرم به لحظات حساسش نزدیک میشود. شوری برپاست، اضطرابی ست در قلب های عاشق ، روز علمدار…

هیئت ساعت ۸ صبح حرکت میکند و بعد از حرکت در روستا به سمت پیران رهسپار میشود…

علم گردانی

۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

علم  گردانی در روز تاسوعا

این مراسمی ست که از قدیم در موچان رسم بوده

علم را در روستا میچرخانند و در خانه ها می روند

هر کس حاجتی دارد و نذری دارد با توسل به نام حضرت عباس (ع) و امام حسین بیان و ادا میکند.

کاروان زنجیر زنی روز تاسوعا ۱۳۹۴

۴ آبان ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

IMG

دو دستت را ببر با خود ! نگاه خسته ات را هم !
مهیا کن برای تیر نامردان هدف ها را
میان تیغ ها و نیزه ها جشنی شده بر پا
به گوش بادها پیچانده ضرب آهنگ دف ها را
همیشه رو به ساحل می برند امواج سر گردان
برای دیدن لب های بی تابت صدف ها را

هیئت فاطمیه موچان روز تاسوعا ۲

۱۴ آبان ۱۳۹۳ بدون دیدگاه