بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تحويل’

شما خرس پيدا نكرديد؟؟؟

۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۴ دیدگاه

111111111111

يك عدد خرس گم شده هر كي پيدا كرده تحويل بده مژدگاني بگيره

دو سه روزه خبر رسيده يه خرس از قفسش فرار كرده و اومده موچان ما!!!

از اون روز به اين ور يه هلي كوپتر زحمت مي كشه هر روز مياد تو بيابوناي موچان و دنبال خرسه مي گرده

دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها:,