بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج تقی جعفری’

ارسالی از آقای صمد جعفری

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج قربان ، غلامعلی فرزند حاج تقی جعفری و قدرت جعفریار راست حاج تقی جعفری، غلامعلی جعفری، رجب جعفری


 

ارسالی از آقای بهرام جعفری

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


مرحوم حاج محسن اسفندیسربازی آقای جواد جعفریحاج نقی جعفری ، حاج خیراله شیری و حاج تقی جعفری


عروسی مهدی جعفریاز راست اصغر نصیری، جواد جعفری، محمد جعفری