بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج حبیب اله خلیف’

ارسالی از آقای حمید خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست حاج حبیب اله خلیف ،حسین جعفری ، مرحوم حاج موسی حاجی ، دو نفر عقب غلامعلی نصیری و حاج غلامعلی صاحبی


از راست علی خلیف و احمد رضا جعفری


از راست شهید رضا موسی ، شهید علی اصغر عیوضی


علی بزرگیان ، علی خلیف ، محمد علیمی ، مجید امیدیخلیل ایوبی ، حسین خلیف ، ابوتراب خلیف ، رجب علیمی ، علی وسط ایوبی ، رضا اسفندی ، حسین افشاریقدرت عزیزی ، سیف اله ایوبی ، ابوتراب خلیف


شهاب نادی ، حمید خلیف ، حمید جعفری ، یاسین نوروزی

ارسالی از آقای سید شهاب سیدی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج کریم جعفریحاج ابراهیم جعفری ، مرحوم محمود یزدانی
جمعی از موچانی ها در مناطق عملیاتی ( بدون نام)

 حاج حبیب اله خلیف، اسمائیل جعفری، رضا اله وردی

ارسالی از آقای مهدی یزدانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

در عکس بالا از راست :

حاج نبی اله شکری ، محمد یزدانی ، غلامرضا نقیبی( نفر چهارم)، حاج حبیب اله خلیف ، عزت اله خدا رحیمی ، نفر پشت سر عزت اله خلیف ،

ردیف پایین محمد آقا اله وردی ، صفی اله پناهی

 
از راست لطف اله علیمی ، حاج محمود یزدانی ، مصیب نوروزی


محمد حسین محمدخانی ، حاج نقی جعفری ، حسن اله وردی ، محمد یزدانی کنار رود فراتحاج محمدجان (مجان) روی دیوار حاج عباس یزدانی، شمت چپ حاج اسد یزدانی


حاج عبداله اله وردی، حاج محمود یزدانی، حاج علی اسفندیاز راست حسین جعفری، حجت جعفری، محمد یزدانی ، عزت اله خلیف، محمد خلیف


مرحوم محمد یزدانی ،اسمائیل جعفری