بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج غلامعلی صاحبی’

ارسالی از آقای حمید خلیف

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست حاج حبیب اله خلیف ،حسین جعفری ، مرحوم حاج موسی حاجی ، دو نفر عقب غلامعلی نصیری و حاج غلامعلی صاحبی


از راست علی خلیف و احمد رضا جعفری


از راست شهید رضا موسی ، شهید علی اصغر عیوضی


علی بزرگیان ، علی خلیف ، محمد علیمی ، مجید امیدیخلیل ایوبی ، حسین خلیف ، ابوتراب خلیف ، رجب علیمی ، علی وسط ایوبی ، رضا اسفندی ، حسین افشاریقدرت عزیزی ، سیف اله ایوبی ، ابوتراب خلیف


شهاب نادی ، حمید خلیف ، حمید جعفری ، یاسین نوروزی

ازسالی از آقای ابوالفضل صاحبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


تاسوعای موچان ۱۳۴۸


 

  • ………………………………….

تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


رضا جعفریخیر اله شیری


سمت چپ حاج غلامرضا حیدری


سعید عظیمی


سربازی حاج غلامعلی صاحبی


.

حاج غلامعلی صاحبی ، محمد جعفری ، احمدرضا جعفری، منوچهر صاحبیاز راست حاج میرزا حسین عظیمی و حاج غلامعلی صاحبیمحمد ملکی و حاج حسن مختاری سال ۱۳۴۴ اداره پست تهران


بنای قدیمی امامزاده


اونی که دستش روی پیشونیشه حاج رضا طالبیهاز چپ علیرضا حیدری، محمدآقا اله وردی،سمت راست مرحوم موسی حاجی


مرحوم خیراله خلیف

ارسالی از آقای داوود ایوبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آقای محمد زمان ایوبی


مرحوم قربان علی ایوبی


حاج غلامعلی صاحبی و محمد صاحبی


فرهاد ایوبی


از راست فرهاد ایوبی و داود ایوبی


از چپ علی ایوبی و مرحوم شیخ علی حسین موچانی و جمعی از موچانی ها


قربانعلی ایوبی