بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج مرتضی نوروزی’

ارسالی از نوروزی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


نفر سوم از چپ نشسته حاج مرتضی نوروزی
نفر اول سمت راست ایستاده با کاپشن برادرشون حاج رضا نوروزی
نفر اول از سمت چپ ایستاده حاج مجتبی نوروزی
نفر یوم از چپ ایستاده کربلایی حجت نادی