بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج نبی اله شکری’

ارسالی از آقای احمد شکری

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج نبی اله شکری سال ۱۳۶۲ منطقه گیلان غرب در جبهه