بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حاج وجیه اله علیمی’

ارسالی از آقای امیر علیمی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

دوتا پسر بچه های توی عکس سمت چپ رجب علیمی و وسط حسین خلیف


مرحوم حاج وجیه اله علیمی در سن ۳۵ سالگیمرحوم قربانعلی ایوبی