بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حمید علیمی’

ارسالی از آقای حمید علیمی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


مرحوم حسین بزرگیانیاد قدیم بخیر اون پارچ و لیوان هارو یادتونه؟؟


آقای ابوذر ایوبی و وحید علیمی