بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘حمید یونسی’

ارسالی از آقای امیر سرچالی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


از راست غلامرضا نقیبی، مرحوم عباس قدیری، مرتضی قدیری


…………………..

مرحوم عباس قدیری


مرحوم حمید یونسی و رحم خدا سرچالی