بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خواص آويشن’

آویشن

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲ دیدگاه

IMG_۲۰۱۵۰۴۲۷_۱۷۱۷۴۹ copy

 

آویشن درختچه ای کوتاه و پر شاخه است. شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است. گل های سفید ریز آن به طور چتری و منفرد می رویند. میوه آن فندق چهار قسمتی است. گیاه آویشن گیاهی است علفی با ساقه های کرکدار و سفید از خانواده نعناع (Lamiasceae) که سرشاخه های گل دار و برگ، آن قابل استفاده می باشد.

دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها: