بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خواص و مضرات خربزه’

خواص و مضرات خربزه را بیشتر بشناسیم

۲۲ مرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

 

🌷چند نکته در مورد خربزه💐

 

۱- ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﺮﺑﺰﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ

ﻣﻌﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺐﻫﺎﻱ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ .

دسته هاسلامت برچسب ها: