بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خیراله علیمی’

ارسالی از آقای حمید علیمی

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سمت راست مهدی ایوبی، سیف اله علیمی ، خیراله علیمینفری که عقب ایستاده مرحوم امین علیمی
اون کلاه پلنگیه شهید حسین علیمیحاج محسن اسفندی ، محمد خلیف

 غلام علیمی و حمید موچانی در زمان جنگ