بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘خیر اله شیری’

ازسالی از آقای ابوالفضل صاحبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


تاسوعای موچان ۱۳۴۸


 

  • ………………………………….

تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


رضا جعفریخیر اله شیری


سمت چپ حاج غلامرضا حیدری


سعید عظیمی


سربازی حاج غلامعلی صاحبی


.

حاج غلامعلی صاحبی ، محمد جعفری ، احمدرضا جعفری، منوچهر صاحبیاز راست حاج میرزا حسین عظیمی و حاج غلامعلی صاحبیمحمد ملکی و حاج حسن مختاری سال ۱۳۴۴ اداره پست تهران


بنای قدیمی امامزاده


اونی که دستش روی پیشونیشه حاج رضا طالبیهاز چپ علیرضا حیدری، محمدآقا اله وردی،سمت راست مرحوم موسی حاجی


مرحوم خیراله خلیف