بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ذبیح شکری’

ارسالی از آقای حمید جعفری

۱۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از چپ حاج عطا رمضانی و سمت راستی حاج قربان جعفری پسر حاج تقی


از راست آیت شکری، ذبیح شکری، غلامعلی جعفری


سمت راست رضا پسر حاج نقی جعفری، و حاج قربان جعفری