بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘روستاي خرم آباد’

روستای خرم آباد

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ۲ دیدگاه

IMG_4166 copy

تقریبا اویل اردیبهشت بود که به کوه دالخانی روستای خرم آباد رفتیم، بارون شدیدی گرفت

رعد و برق و تندر و صاعقه پشت سرش.تقریبا آبکشیده شده بودیم که اومدیدم پایین و به ماشین رسیدیم

روستای خرم آباد: