بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘روستاي موچان’

جوشش چشمه پیران بعد از سال ها

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

خوش بختانه بعد از سال ها خشک سالی مردم موچان شاهد جوشش آب از چشمه کوه پیران روستای موچان هستند

مراسم خیمه سوزان

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعزیه عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 


هیئت روز عاشورا سری پنجم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

 

هیئت روز عاشورا سری چهارم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

هیئت روز عاشورا سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه