بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘زادگاه’

زادگاه من

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ۲ دیدگاه

abr

زادگاه من
ای روستای خفته بر این پهن دشت سبز
ای از گزند شهر پلیدان پناه من

دسته هاخبرنامه ي موچان برچسب ها:,