بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘سلام بر محرم’

سلام من به محرم…..

۲۲ مهر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

photo_2015-10-14_08-16-27

ﺳـﻼﻡ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺤـﺮﻡ ﺑـﻪ ﺣـﺎﻝ ﺧــﺴﺘـﻪ ﺯﯾــﻨــﺐ
ﺑـــﻪ ﺑــﯽ ﻧــﻬــﺎﯾــﺖ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺷـﮑــﺴﺘــﻪ ﺯﯾـــﻨــﺐ

ﺳﻼﻡ ﻣــﻦ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭﻣﺸﮏ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺑـﻪ ﻧــﺎ ﺍﻣـﯿـﺪﯼ ﺳـﻘـﺎ ﺑــﻪ ﺳـــﻮﺯ ﺍﺷـﮏ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ

دسته هادسته بندي نشده برچسب ها:

سلام بر محرم

۲ آبان ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

امام حسین (ع)

محرم آمد و در یادم جز خاطر تو  نمی خواهم

 تا نام تو  آمد از سر برفت هر آنچه بود در یادم

 


 

ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا
بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش
بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش

سلام من بـه محـرم بـه غصـه و غــم مـهـدی
به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مـهـدی

سـلام من بــه مـحـرم  بـه کـربـلا و جـلالــش
به لحظه های پـرازحزن غرق درد و ملامش

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه حـال خستـه زیـنـب
بـه بــی نـهــایــت داغ  دل شـکــستــه زیـنـب

سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل
بـه نـا امیـدی سقـا بـه سـوز اشـک ابوالفضل

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه قــد و قـا مـت اکـبـر
بـه کـام خـشک اذان گـوی زیـر نـیزه و خنجر

سلام من به محرم به دسـت و بـا زوی قـاسم
به شوق شهد شهادت حنـای گـیـسـوی قـاسم

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه گـاهـواره ی اصـغـر
به اشک خجلت شاه و گـلـوی پـاره ی اصـغـر

سـلام مـن بـه مـحـرم به اضـطـراب سـکـیـنـه
بـه آن مـلـیـکـه، کـه رویش ندیده چشم مدینه

سـلام مـن بـه مـحـرم بـه عـا شـقـی زهـیـرش
بـه بـاز گـشـتـن حُر و عروج خـتـم به خیرش

سلام من بـه محرم  بـه مسـلـم و به حـبـیـبش
به رو سپیدی جوُن و به بوی عطر عجیـبـش

سلام من بـه محرم  بـه زنگ مـحـمـل زیـنـب
بــه پـاره، پـاره تــن بــی سـر مـقـابـل زیـنـب

سلام من به محـرم  به شـور و حـال عیـانـش
سلام من به حسـیـن و به اشک سینه زنـانش

دسته هادسته بندي نشده برچسب ها: