بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شازندچناس’

روستاي چناس

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

روستاي چناس رو ستاهاي هم جوار موچان محسوب مي شه.

از اين عكس ها مال اين روستاست و از روي كوه تاش كواي موچان انداختم