بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شمس اله شیری’

ارسالی از آقای شمس اله شیری

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آقای شمس اله شیری و علی ماشاءاله براتی سال۱۳۶۰ در طبیعت موچان


مرحوم لطف اله علیمی


عکسی از آقای شمس اله شیری در جوانی


توضیحی داده نشده