بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شهر شهباز – بازنه’

شهر شهباز – بازنه

۱ بهمن ۱۳۹۳ ۸ دیدگاه

bazene

شهباز شهری در بخش قره کهریز که واقع درشهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. این شهر در شرق شازند