بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘نخل و علم’

روز عاشورا

۲۰ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 

 

مکن ای صبح طلوع…

صبح روز عاشوراست مهمانان از نقاط مختلف، صبح خیلی زود خوشان را به موچان رسانده اند. دل ها در غم شهادت سید الشهداء محزون و چشم ها آماده باریدن است

مراسم خیمه سوزان

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعزیه عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 


هیئت روز عاشورا سری پنجم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

 

هیئت روز عاشورا سری چهارم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

هیئت روز عاشورا سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

هیئت روز عاشورا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه