بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کانال تلگرام’

عکسی از دوران جنگ

۱ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از راست غلامعلی مهدوی و حسین جعفری

ارسالی از آقای ابوذر ایوبی

۱ تیر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج ماشاءاله ایوبی و مرحوم امیرحسین خسروی

جمعی از موچانی ها در مسیر کربلا سال ۸۲

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ارسالی از آقای علیرضا جعفری

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

سجاد افشاری
………….
سجاد افشاری

طراحی چهره سجاد افشاری توسط آقای وحید جعفری


علیرضا خمسه
طراحی چهره علیرضا خمسه توسط آقای وحید جعفری


مهدی پاکدل
طراحی چهره مهدی پاکدل توسط آقای وحید جعفری


امیر مهدی ژوله
طراحی چهره امیر مهدی ژوله توسط آقای وحید جعفری

ارسالی از آقای امید جعفری

۳۱ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج قربان جعفریغلامرضا جعفری ، حاج تقی حعفری ،حمید جعفری

ارسالی از آقای صمد جعفری

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج قربان ، غلامعلی فرزند حاج تقی جعفری و قدرت جعفریار راست حاج تقی جعفری، غلامعلی جعفری، رجب جعفری


 

ارسالی از آقای وحید موچانی

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


ابوالفضل بابایی و مرحوم شیخ علی حسین موچانی

ارسالی از آقای عباس یزدانی

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

نفر اول از راست شهید محمد صفری برادر شهید حبیب اله صفری که خیابان شهدای صفری به نام این دو برادر شهید نام گذاری شده است

نفر وسط شهید والامقام سردار سیاوش امیری، سمت چپ آقای عباس یزدانی

ارسالی از آقای مهدی میرزایی

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

شهید اباصلت میرزایی
شهید اباصلت میرزایی

ارسالی از آقای احمد شکری

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج نبی اله شکری سال ۱۳۶۲ منطقه گیلان غرب در جبهه