بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کانال تلگرام’

جمعی از موچانی های قدیم

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ارسالی از آقای حمید علیمی

۲۷ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


مرحوم حسین بزرگیانیاد قدیم بخیر اون پارچ و لیوان هارو یادتونه؟؟


آقای ابوذر ایوبی و وحید علیمی

ارسالی از آقای حمید علیمی

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سمت راست مهدی ایوبی، سیف اله علیمی ، خیراله علیمینفری که عقب ایستاده مرحوم امین علیمی
اون کلاه پلنگیه شهید حسین علیمیحاج محسن اسفندی ، محمد خلیف

 غلام علیمی و حمید موچانی در زمان جنگ

آقای امیر حسین مهدوی زمان جنگ

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ارسالی از آقای حسن موچانی

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

عکس هایی از زمان جبهه عده ای از موچانی ها ( بدون نام)

ارسالی از آقای شمس اله شیری

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آقای شمس اله شیری و علی ماشاءاله براتی سال۱۳۶۰ در طبیعت موچان


مرحوم لطف اله علیمی


عکسی از آقای شمس اله شیری در جوانی


توضیحی داده نشده

ارسالی از آقای احد خسروی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۲ دیدگاه

جوانهای موچان در نوروز ۱۳۸۰


مرحوم محمد خسروی ، داود خسروی ، احد خسروی

 

ارسالی از آقای امیر سرچالی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


از راست غلامرضا نقیبی، مرحوم عباس قدیری، مرتضی قدیری


…………………..

مرحوم عباس قدیری


مرحوم حمید یونسی و رحم خدا سرچالی


ارسالی از خانم خسروی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


حاج قربان خسروی


 

ارسالی از آقای سعید خسروی

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


سعید خسروی و مرحوم سیدجلال سیدیعکس قدبمی از مراسم نخل و علم موچان

 از راست فریدون خسروی، جمشید خسروی ، مرحوم محمد خسروی پسر حسین خسرویاز راست مسلم اله وردی، محمد خسروی، حمید شفیعی