بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘کانال تلگرام’

ارسالی از آقای مهدی عیوضی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

مرحوم احد خلیف


پایگاه موچانمرحوم مشهدی امان اله رضایی ( بی کسی)مرحوم حسین خلیف قهرمان ملی رشته کنگ فو

ارسالی از آقای مرتضی ایوبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

عکس مال ۴۰ سال پیش تیم موچانی های مقیم تهران


 

عکس مال ۲۷ سال پیش اونی که لباس قرمز تنشه مرحوم منصور علیمیهاز راست ابوالفضل بابایی ، قدرت نادی، رضا ارضی ،مرتضی ایوبیشهید احد ایوبیفتح اله طاهریتیم منتخب موچان در کاپ علیم آباد ۲۶ سال پیشکاکا عرب خدا بیامرز
بچه ای که خوابیده میثم ایوبیبدون توضیحات……عروسی آقای مهدی ایوبی حدود ۳۷ سال پیششهید قربانعلی مهدوی ۱۳۶۱غلامعلی ایوبی و جمشید خسروینصرت حاصلی ، غلام ایوبی ، حجت جعفریبه ترتیب از راست مجید خسروی ، امید خسروی ، داود خسروی و حمید خسرویعکس چند نفر از موچانی ها ( بدون ذکر اسم)………………….


زنده یاد سلطانعلی خسرویزنده یاد غلامعلی ایوبیوحید حاصلی ، مصطفی ایوبی ، محسن ایوبیغلامعلی نادی، مرتضی ایوبیچند نفر از موچانی ها در جبهه : از راست شیخ علی حسین موچانی ، عزت اله خلیف، رحیم نصیری، محمد آقا اله وردی، غلام ایوبی، پایینی اهل علیم آبادهسربازی جمعی از موچانی ها


مجتبی کرمی باجناق غلامعلی ایوبیبازیکنان قدیمی تیم منتخب موچان


مرحوم مهدی برجی، مرحوم امین علیمی، حسین علیمی، قدرت علیمیبازیکنان قدیمی تیم منتخب موچان در عمارتزندگی مجردی جوانهای موچانیسیزده بدر تخته ایوبی ها ، ۳۷ سال پیش، اون پسره که ایستاده مصطفی ایوبیهبازیکنان قدیمی تیم نبرد موچانبازیکنان قدیمی تیم موچان نزدیک ۴۰ سال پیش


علی اصغر ملایی، مرتضی ایوبی، احمد روحی، مهدی جعفریاین دوتا عکس بالا توضیحی داده نشده اند اگر کسی اطلاع تکمیلی بده ممنون میشیم


احد نوروزی، محسن بزرگیان، حسین صاحبی، مرتضی ایوبی؛ صمد حاصلیمرحوم رحیم نصیری، مرحوم شیخ علی حسین موچانی، وسط حاج عزت اله خلیف


رضا جعفری ( پسر حاج نقی جعفری ) در سن ۱۷ سالگیحسن ایوبی ؛ غلام ایوبی ۵۰ سال پیشموسی نادی ، مرتضی ایوبی ، قدرت نادی، حمید طاهریمرحوم علی حسین ایوبی

ارسالی از آقای احد حاصلی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

ار راست: فتاح حاصلی ، قدرت طالبی، شهید اباصلت میرزایی


احد حاصلی


شهید اباصلت میرزاییسلطانعلی خسروی، فتاح حاصلیسمت چپ مرحوم علی ماشااله پناهی


نشسته رضا اله وردی، ایستاده فتاح حاصلیاز چپ : رضا خدارحیمی ، نایب نوری ، حسن اله وردی ، سید عباس سیدی، طبال فتاح حاصلی

ارسالی از آقای امیر علیمی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

شهید اباصلت میرزایی و محمد میرزاییاز چپ مهدی میرزایی ، فتاح حاصلی ، امید میرزاییعروسی مرحوم لطف اله علیمی
سمت راستش مرحوم ابوالفضل اله وردیشهید اباصلت میرزایی، مرحوم لطف اله علیمی، مرحوم قدرت قدیری، حاج لطف اله قدیریحاج ماشال ایوبی، علی اوسط ایوبی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریمرحوم منصور عظیمی، مرحوم لطف اله علیمی، غلامرضا قدیریعکسی از جبهه مرحوم لطف اله علیمی، محمد خلیفمهدی و سعید میرزایی

ازسالی از آقای ابوالفضل صاحبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه


تاسوعای موچان ۱۳۴۸


 

  • ………………………………….

تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


تخریب بنای قدیمی امامزاده موچان

 


رضا جعفریخیر اله شیری


سمت چپ حاج غلامرضا حیدری


سعید عظیمی


سربازی حاج غلامعلی صاحبی


.

حاج غلامعلی صاحبی ، محمد جعفری ، احمدرضا جعفری، منوچهر صاحبیاز راست حاج میرزا حسین عظیمی و حاج غلامعلی صاحبیمحمد ملکی و حاج حسن مختاری سال ۱۳۴۴ اداره پست تهران


بنای قدیمی امامزاده


اونی که دستش روی پیشونیشه حاج رضا طالبیهاز چپ علیرضا حیدری، محمدآقا اله وردی،سمت راست مرحوم موسی حاجی


مرحوم خیراله خلیف

ارسالی از وهاب موچانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

 

 

عکسی از دوران جوانی مرحوم شیخ علی حسین موچانی


گروهی از موچانی ها زمان سرنگونی صدام و باز شدن مرز سال ۸۲


حسین جعفری ، حاج عطا رمضانی ، مرحوم محمد یزدانی ، مرحوم امین علیمی


مرحوم قربانعلی ایوبی


مرحوم امیر حسین خسرویمرحوم اکبر حسنیجمعی از موچانی ها کربلای معلی سال ۱۳۸۲


مرحوم امیرحسین خسرویفروردین ۱۳۹۴………………………………….

عکسی از دوران جوانی حاج ماشاءاله ایوبیاز راست بالا سعید موچانی ، مصطفی علیمی و عکس های پایین حمید موچانیاز راست حسین افشاری ، سعید موچانی و نفر پشت هم منوچهر صاحبیمرحوم امیر حسین خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم محمد آقا خسرویمرحوم شیخ علی حسین موچانی سال ۶۲ منطقه گیلان غرب


نفر اول سمت راست مرحوم امیر حسین خسروی ۲۳ سال پیشدوران جوانی حاج ماشاء اله ایوبیمرحوم امیر حسین خسروی…………….


…………….

…………….

…………….

مرحوم امیر حسین خسرویاز چپ: شهید اباصلت میرزایی ، حاج علی حسین محمدی ، حسن محصولی و…مرحوم محمدآقا خسروی


……………

……………

……………

عکس هایی از مرحوم شیخ علی حسین موچانی در منطقه گیلان غرب


مرحوم خلیل ایوبی


مرحوم عبداله جعفری


شهید عطاءاله اله وردیبترتیب از راست ابوتراب میرزایی، سعید موچانی ، محمد بشیری


حاج عبداله اله وردی در دوران جوانیایستاده از راست نفر سوم ماشاءاله نادی ، نشسته از چپ مرحوم حاج امیر حسین خسرویاز چپ آقای حسین افشاری پور و سعید موچانی


مرحوم فتح اله طاهری


در این عکس ۴ نفر به رحمت خدا رفته اند. حاج محسن اسفندی ، کربلایی رحیم نصیری، مشهدی عبداله جعفری، کربلایی محمد یزدانی


آقای امیر موچانی در سربازی


عکس مال ۵۰ سال پیش

از سمت چپ: سیف اله ایوبی، محمد زمان ایوبی، ابراهیم ایوبی

 مرحوم حاج حسین اکبریحاج غلامرضا خسروی در جبهه نفر اول سمت چپعکس بالا مال جشن ۲۲ بهمن مدرسه ابتدایی ۲۳ سال پیشه


از راست سعید موچانی و غلامرضا،اصغر و مجید خسروی

ارسالی از آقای علی مهدوی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

از چپ: محمدرضا مهدوی ، مرحوم حاج حمزه پناهی ، غلامرضا مهدوی

 

ارسالی از آقای محسن زاهدیان

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

شهید ناصر محصولیشهید ناصر محصولی

ارسالی از آقای داوود ایوبی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

آقای محمد زمان ایوبی


مرحوم قربان علی ایوبی


حاج غلامعلی صاحبی و محمد صاحبی


فرهاد ایوبی


از راست فرهاد ایوبی و داود ایوبی


از چپ علی ایوبی و مرحوم شیخ علی حسین موچانی و جمعی از موچانی ها


قربانعلی ایوبی

ارسالی از آقای مهدی یزدانی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

در عکس بالا از راست :

حاج نبی اله شکری ، محمد یزدانی ، غلامرضا نقیبی( نفر چهارم)، حاج حبیب اله خلیف ، عزت اله خدا رحیمی ، نفر پشت سر عزت اله خلیف ،

ردیف پایین محمد آقا اله وردی ، صفی اله پناهی

 
از راست لطف اله علیمی ، حاج محمود یزدانی ، مصیب نوروزی


محمد حسین محمدخانی ، حاج نقی جعفری ، حسن اله وردی ، محمد یزدانی کنار رود فراتحاج محمدجان (مجان) روی دیوار حاج عباس یزدانی، شمت چپ حاج اسد یزدانی


حاج عبداله اله وردی، حاج محمود یزدانی، حاج علی اسفندیاز راست حسین جعفری، حجت جعفری، محمد یزدانی ، عزت اله خلیف، محمد خلیف


مرحوم محمد یزدانی ،اسمائیل جعفری