بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘۹۶’

هیئت روز عاشورا سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مراسم نخل و علم سری سوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

مراسم نخل و علم سری دوم

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 

قربانی کردن گوسفند

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مراسم سینه زنی سنتی

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

ایستگاه های صلواتی

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه


 


 

تعزیه حضرت قاسم (ع)

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

 


محرم ۹۶ شب تاسوعا

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعزیه حضرت علی اکبر (ع)

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
آشپزخانه مجلس عزای امام حسین (ع)

۶ آبان ۱۳۹۶ بدون دیدگاه